پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید حسین

تاریخ تولد : 1347/01/28

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1370/05/25

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :23

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری