پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رحیم

تاریخ تولد : 1341/02/25

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1361/05/02

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل