پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : بزرگ

تاریخ تولد : 1338/12/20

محل تولد :سوادكوه

تاریخ شهادت :1359/07/23

محل شهادت :کرخه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :پل سفید سوادکوه