پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حاج صفر

تاریخ تولد : 1340/08/09

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/05/04

محل شهادت :حاج عمران

طول مدت حیات :25

مزار شهید :روستای فرح آباد ساری