پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قربان علی

تاریخ تولد : 1343/01/01

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1362/04/30

محل شهادت :پیرانشهر

طول مدت حیات :19

مزار شهید :گلزار شهدای سفید چاه گلوگاه