پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1340/10/05

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1361/03/15

محل شهادت :تکاب کردستان

طول مدت حیات :21

مزار شهید :گلزار عقوزکتی آمل