پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : یوسف علی

تاریخ تولد : 1346/10/01

محل تولد :نکا

تاریخ شهادت :1366/02/07

محل شهادت :سردشت

طول مدت حیات :20

مزار شهید :میانگله نکا