پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد

تاریخ تولد : 1350/05/06

محل تولد : تنكابن

تاریخ شهادت :1366/12/20

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :16

مزار شهید :سلیمان اباد تنکابن