پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قدرت الله

تاریخ تولد : 1333/03/25

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1359/08/28

محل شهادت :سوسنگرد

طول مدت حیات :26

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر