پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اکبر

تاریخ تولد : 1340/06/07

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1370/12/10

محل شهادت : بهشهر

طول مدت حیات :30

مزار شهید : گلزار شهدای گرجی محله بهشهر