پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عبد العلی

تاریخ تولد : 1339/02/17

محل تولد : بابلسر

تاریخ شهادت :1360/01/15

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :21

مزار شهید :امام زاده سید احمد بابلسر

1- پرواز به سوی خدا، هدف یک مؤمن در جستجوی آن است. آیا جز شهادت چیز دیگری را می توان پیدا کرد که انسان را به الله نزدیکتر کند. آیا شیرین تر و پرلذت [تر] از لحظه شهادت می توان پیدا کرد؟ چقدر شیرین و پر لذت است. 2- تو ای همسر عزیزم! ای زینب زمان! ای پیام رسان خون شهیدان! تو چون کوه محکم و استوار و ادامه دهنده ی راه‌مان باش و جز الله به چیز دیگری فکر نکن. 3- آمریکا و دیگر دشمنان اسلام بدانید ما ملت ایران از شهادت نمی ترسیم. 4- چند سخن با مردم ایران، ای ملت! شما هفتاد هزار شهید داده اید که جمهوری اسلامی تحقق پذیرد، تو را به خدا دست از اختلافات بردارید. 5- ای مسئولین مملکت! تو را به خدا دل امام را به درد نیاورید. این قدر ملت را اذیت نکنید، دست از مقام پرستی بردارید و احساس مسئولیت کنید. به خدا، اگر شما به وظایف‌تان عمل نکنید، شهیدان در آن دنیا جلوی شما را خواهیم گرفت و انتقام می گیریم ... کمی فکر کنید. 6- ای بعضی از مردم ناآگاه! این قدر روحانیت را تضعیف نکنید، به خدا اگر روحانیت نباشد، انقلاب‌مان شکست می خورد. 7- ای مادر! متشکریم که مرا تربیت کردی، از کوچکی اگر اشتباهی می کردم آگاهم می کردی، به من نماز یاد می دادی تا اینکه مرا به این سن رساندی.