پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : نوروز علی

تاریخ تولد : 1343/04/24

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1361/04/16

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :18

مزار شهید :جویبار - گلزار شهدای سراجکلا