پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : غفار

تاریخ تولد : 1328/07/01

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1357/11/21

محل شهادت :تهران

طول مدت حیات :29

مزار شهید :بهشت الزهرا(س) تهران