پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : شعبانعلی

تاریخ تولد : 1343/01/06

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1363/03/15

محل شهادت :بانه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :گردنبری بابل