پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : صادق

تاریخ تولد : 1345/04/13

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1365/12/26

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :20

مزار شهید :سید نظام الدین قائمشهر