پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : فضل الله

تاریخ تولد : 1343/06/10

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1360/02/07

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :17

مزار شهید :رشکلا آمل