پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی جان

تاریخ تولد : 1345/11/21

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1365/11/20

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر