پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رجب

تاریخ تولد : 1345/01/15

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1363/12/24

محل شهادت :شرق دجله

طول مدت حیات :18

مزار شهید :روستای موزیکتی آمل