پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اصغر

تاریخ تولد : 1345/03/30

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1366/05/10

محل شهادت :هفت تپه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری