پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد حسین

تاریخ تولد : 1347/09/01

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1361/11/29

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :14

مزار شهید :رامسر - گلزار شهدای کوزه گر محله