پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمود

تاریخ تولد : 1347/07/24

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1367/05/02

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بهشت زینبییه رامسر