پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اکبر

تاریخ تولد : 1341/11/12

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1362/04/29

محل شهادت :مهاباد

طول مدت حیات :21

مزار شهید :جویبار گلزار شهدای کلاگر محله