پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حاجی

تاریخ تولد : 1339/10/20

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1362/12/11

محل شهادت :طلائیه

طول مدت حیات :23

مزار شهید :نوشهر - نیرس