پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : مصطفی

تاریخ تولد : 1329/11/07

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1360/11/18

محل شهادت :جنگل آمل

طول مدت حیات :31

مزار شهید : گلزار ملا مجدالدین ساری