پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمود

تاریخ تولد : 1340/02/01

محل تولد :فریدونکنار

تاریخ شهادت :1359/11/16

محل شهادت :میمک

طول مدت حیات :19

مزار شهید :گلزار شهدای فریدونکنار