پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قربان

تاریخ تولد : 1342/01/02

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1365/01/09

محل شهادت :چمسری(عین خشک)

طول مدت حیات :23

مزار شهید :رامسر - گلزار شهدای کوزه گر محله