پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1343/06/25

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1362/03/12

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :19

مزار شهید :کورکورسر نوشهر