پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عباس

تاریخ تولد : 1345/08/13

محل تولد : بهشهر

تاریخ شهادت :1366/12/23

محل شهادت :عملیات والفجر 10

طول مدت حیات :21

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر