پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1329/01/31

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1365/10/40

محل شهادت :ام الرصاص

طول مدت حیات :36

مزار شهید :مفقود