پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اکبر

تاریخ تولد : 1343/02/09

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1360/08/28

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :17

مزار شهید :هریکنده بابل