پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عمو

تاریخ تولد : 1340/07/07

محل تولد : بابل

تاریخ شهادت :1362/01/22

محل شهادت :فکه

طول مدت حیات :22

مزار شهید :فولاد کلا بابل