پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : جعفر

تاریخ تولد : 1345/01/08

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1364/11/21

محل شهادت :اروندرود

طول مدت حیات :21

مزار شهید :آمل گلزار شهدای کمانگرکلا دشت سر