پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : میرزا

تاریخ تولد : 1345/03/04

محل تولد : بابلسر

تاریخ شهادت :1360/11/29

محل شهادت :میمک

طول مدت حیات :15

مزار شهید :بابلسر - ازنوا

1- به خدا اگر تمام ملت ایران در راه خدا و برای اسلام کشته شوند کم است. 2- به مادرم این پیام را دارم که اگر من شهید شدم، برای من هیچ احساس دلتنگی نکنید و برای شهیدی که از دست داده اید خدا را شکر کنید و نماز شکر به جای آورید. 3- تو ای برادر و خواهر عزیزم! هیچ موقع برای من گریه نکنید و ناراحت نباشید و باید افتخار کنید و سربلند باشید که در راه اسلام عزیز کشته شده ام و به خدا قسم اگر من هزاران جان هم می داشتم در راه الله و اسلام عزیز فدا می کردم.