پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : نوروز علی

تاریخ تولد : 1355/03/05

محل تولد :فریدونکنار

تاریخ شهادت :1357/09/09

محل شهادت :فریدونکنار

طول مدت حیات :2

مزار شهید :فریدونکنار