پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قلی

تاریخ تولد : 1345/03/01

محل تولد :سوادکوه شمالی

تاریخ شهادت :1365/01/17

محل شهادت :جاده سنندج - مریوان

طول مدت حیات :20

مزار شهید :برنجستانک - سوادکوه شمالی

1. اگر می خواهید به شهدا خدمت بکنید، در راه این شهیدان کوشش کنید. 2. امت شهید پرور ایران! قدر این سپاه را بدانید و نگذارید ستون پنجم در میان شما رخنه کند؛ هوشیار باشید. 3. پدر عزیزم! اگر متن لیاقت شهادت را داشتم، امیدورام که مرا به بزرگی خویش عفو کنید. دست هایم را از تابوتم بیرون آورید که دشمنان انقلاب بدانند که من با دست های خالی از این دنیا رفتم و چشمان مرا بازبگذارید که دشمنان بددانند من این راه را با چشم باز انتخاب کردم و کورکورانه نبود. 4. ای مادر! اگر خبر شهادت مرا به شما رساندند چادر به سر کرده و پرچم اسلام را بر دست گرفته و با مشت گره کرده در جلوی تابوتم با صدای بلند (( مرگ بر امریکا و شوروری و اسرائیل و صدام )) سربده. 5. ای خواهر عزیزم! از خبر شهید شدن من ناراحت نباشید، گریه نکنید، چون دشمنان اسلام از گریه های شما شاد شده و این روحم را زجر می دهد. حجابتان را حفظ کرده و نماز و روزه خود را ترک نکنید. 6. ای برادر عزیزم! وقتی خبر شهادت مرا شنیدی لباس رزم مرا به تن پوشیده و اسلحه مرا به دست گرفته و جای مرا پر کن و با اخلاق و رفتار خود، مردم را به طرف اسلام جذب کن.