پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : فرج الله

تاریخ تولد : 1346/06/05

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1361/03/15

محل شهادت :رامسر

طول مدت حیات :15

مزار شهید :گلزار شهدای گالش محله رامسر