پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اکبر

تاریخ تولد : 1343/03/14

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1365/03/02

محل شهادت :حاج عمران

طول مدت حیات :22

مزار شهید :جویبار گلزار شهدای کلاگر محله