پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محسن

تاریخ تولد : 1346/01/3

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1366/02/01

محل شهادت :هفت تپه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر