پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ولی الله

تاریخ تولد : 1351/06/20

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1371/03/20

محل شهادت :پادگان شهید منتظری(مقر لشگر 25 کربلا در جنوب)هفت تپه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بیرجنده محمودآباد