پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : فرج الله

تاریخ تولد : 1346/04/15

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1367/04/21

محل شهادت :بانه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :قائمشهر