پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی جان

تاریخ تولد : 1345/06/26

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1365/01/29

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر