پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سلیمان

تاریخ تولد : 1350/12/02

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1366/04/06

محل شهادت :ماووت عراق

طول مدت حیات :16

مزار شهید :گلزار شهدای لمتر رامسر