پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قربان

تاریخ تولد : 1336/12/05

محل تولد : قائم شهر

تاریخ شهادت :1362/12/05

محل شهادت : دهلران

طول مدت حیات :26

مزار شهید :امام زاده طاهر قائمشهر