پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ابراهیم

تاریخ تولد : 1341/03/20

محل تولد :بابلسر

تاریخ شهادت :1364/02/27

محل شهادت :آبادان

طول مدت حیات :23

مزار شهید :سعیدکلا بابلسر