پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسماعیل

تاریخ تولد : 1346/01/18

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1363/04/22

محل شهادت :پیرانشهر

طول مدت حیات :17

مزار شهید :گنج افروز بابل