پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : احسان

تاریخ تولد : 1335/05/17

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1365/04/12

محل شهادت :امیری آخا(پادگان آموزشی لاریجان)

طول مدت حیات :30

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل