پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قدیر

تاریخ تولد : 1349/06/20

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1364/12/19

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :15

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر