پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : جانعلی

تاریخ تولد : 1344/06/10

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1361/03/12

محل شهادت :جنگل آمل

طول مدت حیات :17

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل