پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1345/06/03

محل تولد :سوادکوه شمالی

تاریخ شهادت :1366/01/23

محل شهادت :دره آلاله

طول مدت حیات :21

مزار شهید :سوادکوه شمالی