پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1344/10/01

محل تولد : بهشهر

تاریخ شهادت :1365/01/14

محل شهادت :سلیمانیه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :بهشت فاطمه سارو - بهشهر